Yhdistyksestä

Kulttuuriyhdistys Korppi on Etelä-Savosta käsin toimiva yhdistys, jonka taustavaikuttajina on taiteen ja kulttuurin tekemisen ammattilaisia.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia itsenäisenä ja riippumattomana kulttuuriyhdistyksenä, joka pyrkii edistämään taiteen, kansanperinteen ja käsin tehtävien taidetöiden tunnetuksi tekemistä ja vaalimista, sekä kehittämään jäsentensä taiteellista osaamista. Yhdistyksen kohderyhmänä ovat etupäässä taiteentekijät ja aktiiviset kulttuurinharrastajat, mutta teemme myös yleisötyötä.

Olemme osallistuneet erilaisiin tapahtumiin, mm. tieteis- ja fantasiakulttuuritapahtumaan Finnconiin, Ristina Rock Art Dayhin ja MAD Weekendiin Mikkelissä.

Yhdistyksen tämänhetkinen johtokunta asuu Mikkeli – Juva -alueella.

Yhteydenotot:
Anne Leinonen
kulttuuriyhdistyskorppi@gmail.com
044 2157571 (tekstiviestit)