Yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia itsenäisenä ja riippumattomana kulttuuriyhdistyksenä, joka pyrkii edistämään taiteen, kansanperinteen ja käsitöiden tunnetuksi tekemistä ja vaalimista, sekä kehittämään jäsentensä taiteellista osaamista. Yhdistyksen kohderyhmänä ovat etupäässä taiteentekijät ja aktiiviset kulttuurinharrastajat.

Yhdistyksen tämänhetkinen hallitus asuu Mikkeli – Juva -alueella.

Mainokset